Chọn Server khác nếu không xem được.
  •   1
  •   2
  •   đang tải
  •   đang tải


她老公在公司出了问题,老板就把他们叫过来谈话,不然这个老公就被解雇了。他第一次见到这个家伙的妻子时,觉得太好吃了,于是他试图接近并强奸美咲七海。因为爱自己的丈夫,她没有抗议,却遭到了这个老板的残酷勒索。日复一日,她被打得稀巴烂,丈夫才得以正常上班。接下来的故事会如何发展,敬请期待!!

老混蛋老板勒索员工的妻子
 Liên kết nhanh: xemsex2.com/342 
 Diễn viên: Misaki Nanami