Chọn Server khác nếu không xem được.
  •   1
  •   2
  •   đang tải
  •   đang tải


吉澤明步飾演一位年輕的妻子,她經常做一個奇怪的夢,夢見一個陌生的男人闖入她的家,用刀控制她,然後在她快要高潮的時候醒來。丈夫一起睡。這個奇怪的夢經常出現,她不得不去看心理學家。她把信任放錯了地方,去找了一個淫蕩的醫生,他把她催眠成一個好色的女人,她的性慾變得非常高。然後……接下來會發生什麼,請觀看電影。

SOE-898 醫生催眠病人強姦她
 Liên kết nhanh: xemsex2.com/273  xemsex2.com/code/SOE-898 
 Mã phim: SOE-898 
 Diễn viên: Akiho Yoshizawa